Savage, Jallow and Sohna through to Europa League next round

24